Miljö

DITT VAL FÖR MILJÖN

För oss är miljöfrågorna minst lika viktiga som den goda smaken. Därför är våra kapslar för Nespresso®*-systemet helt komposterbara och består bland annat av förnyelsebar råvara. Kapslarna kan sorteras som vanligt matavfall eller som hushållssopor för energiåtervinning.

*Nespresso® TM är ett registrerat varumärke som tillhör Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, CH-1800 Vevey, Schweiz och har ingen koppling till denna hemsida, dess varumärken och/eller innehåll.

VI PACKAR MILJÖVÄNLIGT

Vår ambition var att kunna erbjuda ett miljövänligt kapselkaffe. Är det ens möjligt? Jo, våra kaffekapslar produceras faktiskt enbart genom energi från sol-, vind- och vattenkraft samt biogas – produktionen ger inga koldioxidutsläpp. Vårt miljötänk gjorde också att vi såg till att både kapseln och påsen vi skickar ditt kaffe i blev certifierade av TÜV Austria*. Vi nöjde oss dock inte bara med att själva kapseln skulle vara nedbrytbar utan hade även en önskan om att packmaterialet skulle vara snällt mot miljön. Det är anledningen till att vi bara använder 100 % återvunnet material i kartongen som kapslarna paketeras i. Vårt kaffe är alltså inte bara väldigt gott utan är även förpackat på ett miljöcertifierat sätt.

De flesta kaffekapslar idag innehåller aluminium vilket är påfrestande för miljön. Våra kapslar innehåller inget aluminium och det är vi mycket stolta över. Inte nog med att själva kapseln är fri från aluminium, det är även förslutningen vilket betyder att våra kapslar är 100 % nedbrytbara. Redan efter 62 dagar i komposten är 90 % av materialet i kapslarna och förslutningen nedbrutet! Enligt den EU-standard som våra kapslar är certifierade för får endast 2x2 mm av kapseln finnas kvar efter 36 veckor, men vid våra egna tester tog processen endast 22 veckor vid en genomsnittlig yttertemperatur på 13 grader. Det får våra miljöintresserade hjärtan att slå snabbare.

CERTIFIERAT KOMPOSTERBARA KAPSLAR

Miljökapslarna och förslutningen är nedbrytbara enligt EU-standard DIN EN ISO 14855**. Den färgade pappersringen som kännetecknar smaken du dricker är komposterbar och certifierad enligt EU-standard DIN EN 13432:2000-12***.

Emballaget vi paketerar våra kapslar i är gjort av 100 procent återvunnet material enligt FSC-standard U-COC-810587****. Våra packpåsar är, likt våra kapslar, 100 % komposterbara inom 36 veckor och certifierade med TÜV Austrias OK Compost* som uppfyller kraven för EU-standarden EN 13432***.
compostImage

VAD BETYDER CERTIFIKATEN?

*TÜV Austrias OK Compost är en miljöstandard där certifiering erhålles om produkten uppfyller kraven för EU-standarden EN 13432***.

**ISO 14855-1:2005 anger en metod för bestämning av den ultimata aeroba biologiska nedbrytbarheten hos plast. Detta sker genom kompostering i en miljö där temperatur, luftning och fuktighet övervakas noga och kontrolleras.

***EU-standard EN13432 standardiserar behovet av att återvinna förpackningsavfall på grundval av industriell kompostering. Standarden definierar de bedömningskriterier som komposterbara förpackningar måste uppfylla. Kraven i EN 13432-standarden ingår i OK Compost Industrial. Standarden kräver bland annat att minst 90 % av materialen måste brytas ned genom biologisk verkan inom 6 månader. Efter 12 veckor ska minst 90 % av produkten kunna passera genom ett 2 x 2 mm nät. EN 13432-standarden anger att förpackningen kan anses vara komposterbar endast om alla beståndsdelar och komponenter i förpackningen är komposterbara. Under certifieringsförfarandet görs en bedömning inte bara av grundmaterialen utan även av olika tillsatser och andra produktegenskaper.

**** Förklaring (10-packen) FSC® recycled 100 % CU-COC-810587 är ett certifikat som helt enkelt visar återvinningsgraden av materialet man använder och är kontrollerat av FSC®. Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. Svenska FSC är en fristående, ideell medlemsorganisation i FSC Internationals nätverk.